Něco o slámě

O slámě a domech ze slámy existuje plno mýtů a nesmyslných obav. Tady je odpověď profesionála.

Stlačení: Dům se staví se vždy jen ze slaměných balíků (stébla jsou ve stěně rovnoběžně uspořádána). Balík je stlačen silou cca 70-130kg/m3. Toto stlačení v podstatě zabraňuje, aby se do slámy cokoliv dostalo, hned se uzavírá. Navíc, hlodavci nejsou schopni trávit celulózu, omítnutá slaměná stěna myši odrazuje. Stavba není zvláště přitažlivá ani pro hmyz. V nezakryté slámě mohou hnízdit včely a ptáci.

Izolační schopnost: Slaměné balíky splní snadno nízkoenergetický standard, při pečlivé stavbě i pasivní. Slaměný balík má menší izolační schopnost ve směru vláken (zpravidla ten delší rozměr) a lepší napříč vláknům (kratší rozměr). Ve výsledku je izolační schopnost obvyklého slaměného balíku podobná na 35cm (7,7 m2K/W) jako na 50cm (8,3 m2K/W). Při stavbě na 50cm je izolace o fous lepší, snadněji se staví i aplikuje omítka. Při užití na 35cm je menší spotřeba balíků a tenčí stěna což je výrazné zvláště u menších domů.

Degradace slámy: Sláma je dosti odolný materiál. K jeho degradaci dochází skrze enzymy hub a bakterií, které potřebují ke svému životu vysokou vlhkost, teplo, kyslík a živiny. Kyslíku je v omítnuté stěně málo. A houby potřebují 80%-90% vlhkost po řadu měsíců. Při správném provedení je taková stavba věčná, což dokazují více jak stoleté neomítnuté stavby.

Alergie: Na rozdíl od sena je správně sklizena sláma na dům dosti inertní. Astmatiky dráždí jen plesnivá sláma. Suchá sláma v podstatě neobsahuje plísně ani spóry. Po omítnutí stěny nemá sláma na interiér žádný vliv!

Hoření: Stlačení snižuje přístup kyslíku a tím zpomaluje hoření, slaměné balíky jen oddoutnávají. Neomítnutá slaměná zeď odolává po dobu 34 minut, než plameny proniknou spárami.  Omítnutá slaměná stěna splnila zkoušku odolnosti po dobu jedné hodiny. Dle zúčastněných odborníků by pravděpodobně prošla i dvouhodinovou zkouškou odolnosti.

Zvuková izolace: Slaměné balíky mají velmi dobré zvukově-izolační vlastnosti.

Cena: Pokud se použijí balíky jen jako izolace, je úspora v řádech desetitisíců. Ale pokud se použije i jako nosný prvek omítky (nezakrývá), nebo dokonce nosná konstrukce (u nás není povoleno legislativou),  je úspora mnohem větší. Cena balíku se pohybuje od několika málo korun až po několik desítek korun. Rozumná cena je kolem 10kč. Je ale třeba si balíky domluvit se zemědělci před sklizní. Přebalíkovávat kola je neekonomické a zároveň tento způsob snižuje kvalitu balíku.

Tento dům byl několik  zim bez omítek.