S ČÍM VÁM RÁD POMŮŽU


Na úvod

Asi jako vše ve svém životě, nedělám věci tak jak se dělají, ale především srdcem a s radostí života. Pokud hledáte jen dělníka či firmu, která vše udělá za vás, pak nejsem pro vás ten pravý.
Já pomáhám jen přátelům. Lidem kteří chtějí poznávat nové věci i lidi, s takovými se velmi rád a rychle spřátelím. Jsem zvyklý na osobní jednání a preferuji tykání.
Další důležitou informací pro vás je to, že nejsem klasický stavebník, nad věcmi přemýšlím. Neopakuji co se dělá, ale hledám nejlepší momentální řešení z hlediska požadavků a stavu stavby. Můj názor je spíše alternativní, než většinový. Ale na druhou stranu moje alternativnost sahá jen natolik, aby byl výsledek stále na vysoké úrovni, snažím se eliminovat vznik chyb či nevzhledností.

Jedním z mých hesel je: Každý člověk je omylný a dělá chyby. I já. Ale chyby se hledají a odstraňují. (Trestat chyby znamená podporovat jejich zatajování. ) Dokonalost vzniká neustálým odstraňováním chyb v co nejranější fázi vzniku. (Čím později se chyba odstraní, tím nákladnější bývá oprava.)


Osobní asistence svépomocné stavby

Tak by znělo nejpřiléhavěji a i nejpřesněji čím se zabývám. Zahrnuje to několik různých možností spolupráce.
 • KONZULTACE - znamená že vám v rámci svých znalostí a vašich požadavků poradím, jak postavit váš dům či jeho část (V přípravě projektu jde o aplikace Permakulturních přírodních principů na stavebnictví - viz má e-kniha). Dalším tématem konzultace může být jak řešit vzniklé chyby. 
 • OSOBNÍ LEKTORING - Znamená zaučit vás, rodinné příslušníky, či brigádníky do řemesla. (Slámařina, Hliněné omítky) Jde o velmi cílené zaučení, ve kterém se soustředím pouze na dovednosti a znalosti, které budou potřeba pro ten určitý dům. Předem předpokládám možné problémy či složitosti, a navrhnu a naučím způsob jak se taková věc řeší. I jen několikadenní lektoring může odstranit mnoho chyb před tím než vzniknou (dodatečné náklady) a také velmi zefektivní vaši práci či práci brigádníků. Na druhou stranu lektoring není zaměřen na plné ovládnutí řemesla a všech jeho detailů. (To jen pro hlínu představuje přes pět víkendů plus nějaký ten rok praxe. Pro ovládnutí znalostí hliněných omítek doporučuji kurzy se zkouškou dle ECVET pořádané hliněným společenstvím.) 
 • ASISTENCE - buďto dočasná kdy se proberou další fáze stavby, návaznost dalších činností, naleznu vzniklé chyby a navrhneme způsob jejich odstranění, případně zjistím důvod opakujícího se (setrvale vznikajícího) problému a navrhnu co změnit, aby dále nevznikal. Četnost asistence se může pohybovat dle požadavků, potřeby a vzdálenosti od Brna (náročnosti cesty) od pravidelné každotýdenní návštěvy až po jednu asistenci v rámci ucelené fáze stavby v rámci níž proběhne i  lektoring . (Slámaření, Hrubé omítky, Finálové omítky.) Může jít i o jedinou návštěvu, například při řešení setrvalého problému.)
 • PROVEDENÍ DETAILŮ - Jde o provedení řemesla v místech, které vyžadují určitou zručnost či zkušenost
 • KONZULTACE A NÁVRH DEKORAČNÍCH OMÍTEK - Hliněná omítka není jen zdravější alternativou klasické, ale především velmi dekorační věc kterou lze přizpůsobit barvami, příměsemi a technikami zpracování a tím úplně změnit celkový dojem.
 • ARTOVÉ (ESTETICKÉ) APLIKACE V HLÍNĚ - návrh i samotné provedení estetického a jedinečného hliněného prvku na omítce domu. 
 • PROVEDENÍ (SLÁMOVÁNÍ, OMÍTEK) JAKO ZAKÁZKY - Mohu zajistit provedení skrze mé spolupracovníky. Můj osobní podíl pak ale je většinou jen několikadenní, spíše jde o kontrolu a provedení složitějších detailů. 

Dále vám mohu pomoci v tomto

PŘI PŘÍPRAVĚ NÁVRHU DOMU: Pomocí své znalosti "tvorby Permakulturního designu" který spolu aplikujeme na stavebnictví a váš budoucí dům, vytvoříme jeho koncept dle skutečných potřeb všech jeho budoucích obyvatel. Tím optimalizujeme budoucí náklady na něj.

 • Ujasnění vašich potřeb a jejich audit
 • Optimalizace potřeb
 • Zjištění prostředí a jím nabízených možností
 • Představení možných konstrukcí a výběr té nejoptimálnější
 • Optimalizace dalších nákladů
 • Pomoc s výběrem architekta (projektanta)

PERMAKULTURNÍ PROJEKT (POZEMKU):
Permakulturní zahrada je zahrada vytvořená dle přírodních principů. Eliminuje až 60% provozních nákladů, které užíváme k potlačení přírodních zákonů. Naopak si přírodu zve ku pomoci, což může snížit udržovací náklady o dalších 20%. Přitom všem ale začleňuje do tohoto prostora člověka i jeho požadavky. Nevyřazuje jej. Permakulturní design vám pomůže zvýšit požitek (i užitek) z vaší zahrady na maximum.