čtvrtek 8. října 2015

Zlatá sláma - zlatý dům

Pomáhám lidem stavět domy. Z větší poloviny jde o slamáky, domy ze slaměných balíků. Byl jsem u zrodu desítky takových staveb. A sám si takovou stavím. To už je dostatečný rozhled dávající mi možnosti zamyslet se a podělit se o nějaké poznatky.LEVNÝ či DRAHÝ?

Slamák se cenově v zásadě neliší od jiné konstrukce. Izolační materiál není zase tak zásadní položka domu. A sláma je pracnější na provedení. Tak že pokud jde o zakázkové dílo, pak nic neušetříte. Kde se může projevit levněji je u svépomocných staveb s přáteli. Jako izolace je levná a zvýšenou pracnost zvládnete také levněji.

Největší výhoda slaměných balíků je jejich schopnost nést omítku. To jest ušetřit na prkeném zákrovu či zákrovu z OSB desek. Pokud se ale u slamáku provádí, ať už je důvod jakýkoliv, zbavíte se hlavní cenové výhody.

Tak že sláma není nejlevnější izolace pro dům. I když mezi ekologickými izolacemi to určitě platí. Ve srovnání s konopnou izolací, či izolací z ovčí vlny je jednoznačným cenovým vítězem. Ale i tak nebude ušetřená částka tak zásadní.


První balík vtlačený do konstrukce.

TECHNICKY

Z technického hlediska je sláma plnohodnotným materiálem, který splňuje požadavky na trvanlivost i pevnost. Nesežerou vám jej myši, ani s ohněm to není tak dramatické. Sláma hoří jen když do ní fičí vítr. Jinak doutná a uhasíná. A slisovaná sláma bez vzduchu je na tom s hořením ještě hůře.
Jako nosný prvek mají balíky svou pevnost, ale u nás se nestaví nosně. Nosnou funkci přebírá dřevěná konstrukce, sláma je jen ve funkci izolace. Jde o klasickou dřevostavbu.
Z hlediska trvanlivosti dám dva příklady. Před lety jsem omítal slamák, který byl několik let bez venkovní omítky i zámazu. Dokonce i bez dostatečného překryvu střechy, plně vystaven dešti. A sláma nijak neutrpěla, neztratila pevnost, jen zašedla - zoxidovala.
Nedávno jsem zase z jednoho slamáku vyboural několik balíků. Padlo rozhodnutí změnit jedno z oken na francouzské okno a spodní balíky musely tedy pryč. Přesně po roce co jsme je nacpali s klukama do konstrukce namočené v jílu a následně zamázli tenkou vrstvou omazávky jsme je vyborali ven. Držely dobře, ale pod údery palice se vyvalily. A když jsem z nich obouchal omazávku a vyklepal hlínu, znovu jsem měl před sebou zlatavý balík, nezašedlý, jako by právě vypadl z lisu.


Namáčení balíků do jílu a stavění do konstrukce.

SOCIÁLNÍ

Slamák má překvapivě silný rozměr jinde, v sociální sféře. Zažíval jsem to na všech slamácích, ale přesto jsem si to neuvědomil tak silně jako na tom svém. Nezvyklá konstrukce lidi zajímá. Jsou zvědaví. A mnozí natolik, že se odváží přijít zeptat a také se rádi podívají. Při stavbě slaměného domu jsou návštěvy zvědavých pravidlem. Tak že se rychleji a snadněji seznámíte již při stavbě s mnohými sousedy. Za necelý půl rok, co stavím na Stříbrnických pasekách jsem poznal mnoho našich sousedů, přesto že se mi pro stavění nepodařilo si projít ani nejbližší okolí. Znají mne i dole ve vesnici, třebaže jsem tam byl jen všeho všudy třikrát v obchodě, kde jsem nic o sobě neřekl. Vesnické tamtamy a nezvyklá stavba která upoutá.

Ale sociální rozměr se projeví i při shánění pomocníků. Na slamák snadněji seženete zájemce pomoci než na klasický dům. Možná i proto, že takové stavby bývají v něčem jiné. Jsou více přátelské, družné a pohodové. Je v nich jiný život, bližší přírodnu, jako to je i u samotné slámy.


O ČEM JE SLAMÁK

Je to jako s wolksvagnem broukem, nebo Velorexem. Není to nejvýkonější a dávno ani nejlevnější auto. Je to o srdci. Jako mnoho dalších věcí. Slamák je o citu. Musíte jej cítit, chtít. Je to o lidech, veliké rodině lidí bydlících ve slamáku, kteří jsou přátelští, otevření novým věcem. Protože takový je i slaměný dům, přátelský a otevřený novému.
Sláma není pro každého. Není materiálem budoucnosti. Je materiálem určité skupiny lidí, která ale každého přijme a o budoucnosti přemýšli. (Minimálně ekologicky)


Poslední balík ve štítu,
 a hlínou zamazaná stěna pod námi.