středa 26. srpna 2015

Dekorační zvládnutí hlíny

"Estetika je filozofická disciplína zabývající se krásnem. Jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů."    (Wikipedie)


Estetika

Estetika je natolik silně působící, že byla filozofy zkoumána a opakovaně definována spolu s matematikou již od počátku lidské kultury. Existenci estetického vnímání přitom lze pozorovat již od počátku lidství, od pravěkých kultur se objevuje snaha zdobit předměty denní potřeby. Dá se říci, že je jedním z ukazatelů vzniku lidské kultury a rozvinutého vnímání. Jde o koření života, vnášející krásu do každodenního života a starostí. Učí nás vážit si okamžiků i obyčejného každodeního.
Ač jde bez pochyby o jemnější vliv, než je kvalita střechy a teplotní pohoda, její působení na lidskou mysl i pohodu jsou nezanedbatelné, ač stále velmi přehlížené. Umělecké cítění umělců se odtrhlo od každodeníhi vnímání, bytoví dekoratéři mají status luxusu, a většina z nás rozešla s tvorbou vlastních děl přibukončení základní školní docházky. Přitom estetické zdobení, sebevyjádření, bylo pro naše předky každodenním chlebem, kulturním dědictvím.
Pokud máte tvořivého ducha, či touhu přizpůsobit dům svému naturelu, proč to svěřovat jiným. Zvláště pro hliněný dům, který je vždy osobnější,  je vlastní iniciativa skoro očekávána. I řemeslník může být postaven před otázku co s prostorem a jaké užít barvy, pak je porozumění estetickým pravidlům předpokladem pro sotisfikovaně odbornou profesionální odpověď.
Estetický prvek a designové zvládnutí místnosti není ale jen vyjádřením osobnosti, ale vytváří jemné působení na psychiku. Může vytvářet pohodu, podporovat aktivitu, nebo urychlit odpočinek. Může vás podporovat, spojovat - překlenout - rozdílnosti, podporovat vás v překonání svých slabin. Zvláště u citlivějších jedinců může být vliv více než výrazný.
Dekoratérství je dovednost, kterou si snadno můžete osvojit.


Úplný kurz HLÍNAŘ DEKORATÉR

Letos vyjímečně zahrnuje spojení obou částí - kurzů - do jednoho termínu 1. - 4. října. V rámci jednoho termínu, jedné cesty, tak můžete poznat navrhování interiéru (U4) a umělecké techniky v hlíně (U5), komplexní znalost dekoratéra. Kurz není veden nadšenci, ale profesionály, kteří se tímto denně živí po více jak deset let, a kteří jsou schopni odpovědět na každý dotaz okolo hlíny. V rámci evropské spolupráce SHS s podobnými zahraničními hlínaři je úroveň kurzu na výši dalších evropských států (Rakousko, Německo, Franci, Anglie a další).


Co se v kurzu naučíte:

Navrhování interiéru - pochopení prostoru a světla, práce s prostorem. Porozumění působení barev na člověka. Správné umístění prvků a odhad velikosti dle zamýšleného působení. Jak členit prostor, jak mu dát větší dynamiku či naopak zklidnit. Jak využít barev k rozvoji jedince, vytvořit inspirativní prostředí, pracovní prostředí, nebo naopak klidovou zónu. Výsledkem je propojení tvaru místnosti, barev, světla a uměleckých prvků v celkovou sladěnou kompozici. Namícháte si vlastní barvu hlíny a vytvoříte spoustu návrhů. Některé v hlíně.

Umělecké techniky - po celém světě po tisíce let lidé hlínu zdobili. Vznikla tak neuvěřitelně široká škála technik a postupů, skrz které je možno hlíně vtisknout své pocity, jedinečnost, vyjádřit se. Od technik vyloženě uměleckých, vyžadujících určitou zručnost (nízký reliéf, sgrafito, kresba pigmenty, malba hlínou, ...), vás seznámím i s technikami které jsou přes svou jednoduchost úžasně efektní (otisky, šablony, povrchové úpravy ploch různými nástroji. Další řadou technik, které si osobně zkusíte, jsou dekorativní příměsy do omítek. Bez zvýšení náročnosti aplikace omítky tak vznikne další široká škála efektů a možností.

Cena  4 denního kurzu je 5.000,- a zahrnuje jídlo, ubytování (v posteli) i hygienické zázemí,  materiál, lektory. Každý večer probíhá teoretická příprava vedena doc. Ing. Žabičkovou CSc z Brněnské architektury, jednou z největších kapacit na hlínu u nás (k užitým prezentacím dostanou účastníci po kurzu přístup) a po celý den je praktická příprava vedena zkušeným řemeslníkem s rozsáhlou praxí (v tomto termínu mnou). Toto spojení zajišťuje vysokou úroveň kurzu.
Ale každý kurz si užijeme i mnoho zábavy, širokých diskuzí hluboko do noci a vzájemnou prezentaci svých děl. Máte tak možnost poznat podobně smýšlející lidi.

Na kurz je možno navázat zkouškou dle mezinárodního systému ECVET uznávaným po celé evropě v oboru HLÍNAŘ DEKORATÉR.

Zájemci o kurz se mohou přihlásit co nejdříve zde. Kurz má omezený počet míst. Platba na účet číslo 2700376948/2010
Garant kurzu ECVET: doc. Ing. Ivana Žabičková CSc.
Více informací na: info@hlina.info nebo telefon: 739 660 719