středa 26. února 2014

Hlínařina

Občas se mi ozýváte, zda nevím o nějakém zajímavém kurzu. Tento článek vás seznámí s kurzem Hlínařiny.

Jedním z nejdéle využívaných materiálů lidské historie je hlína. Ta tradice je tak dlouhá, že jsme si na tento materiál přivykli již v šerém dávnověku. Jako materiál pro stavbu domů byl využíván už u prvních stálých staveb. Pak, ale v době relativně nedávné, byl považován za příliš sprostý, než aby mohl být využíván v moderním stavitelství. Hlásal se odklon od přírodního, poroučení tvaru i formě.
Zkušenost dědů nikoho nezajímala.


HLÍNA STAVEBNÍM MATERIÁLEM

Stále se vymýšlí nové stavební materiály. A stále přichází nová zklamání a nepříjemná zjištění o jejich vlastnostech. Člověk se snaží překonat přírodu, možná i boha. Být lepším tvůrcem. Své v tom hraje i ekonomika. Snadněji prodáte něco, na co vlastníte patent či recepturu. Prodávat bláto je nesnadnější, třebaže mnohem méně škodlivé.
Přesto hlína, jako stavební materiál, zažívá renesanci. A proti svým moderně chemickým bratřím si sebou nese mnoho kladů. Je čistší, antialergenní (rozumějme spíše přirozený), vyrovnává vlhkost v místnostech na optimální míru a je i barevně a strukturálně přirozenější.
Těch kladů je samozřejmě více, ale nechci v tomto článku zacházet příliš do esoterických hloubek.
Matka příroda (bůh, či jiná antropomorfní bytost) nám dala materiál, v množství požehnaném, který umí naše bádavá srdce stále překvapovat svou "dokonalostí."
Ale zůstala zkušenost? Postupy? Řemeslná dovednost?


Neexistující řemeslo

Renesance řemesla ze starých záznamů byla zkoušena na mnoho praktických projektech. Mnohé informace a zkušenosti přišla z míst, které hliněné materiály nezavrhly (Rakousko, Nový Zealand, Japonsko). Ale za těch více jak pět let je již i nemálo zkušeností i mezi místními řemeslníky.
Ač v pravém slova smyslu zatím o řemeslo nejde, alespoň dle ministerstva. Zatím. I to se brzo spraví.
Zkušenost existuje, ale teprve sdílení ji, stejně jako oboru, umožňuje žít. A zvláště když jde o tak tvůrčí a vlastní vyjádření umožňující materiál. To pak může zaujmout i mnohé laiky a tvořivé duše.
Sdílení existuje na mnoha různých úrovní.
Já vám chci představit, a to bez přehánění, jedno z nejkomplexnějších kurzů práce z hlínou.


Kurz Hliněných omítek

Kurz hliněných omítek v Hostimi se zabývá jak teoretickou částí, tak i na získání praktické zkušenosti. Teoretickou část vede jedna z největších kapacit na hliněné stavby,  Doc. Ing. Žabičková Csc. Praktická část je vedena řemeslníky, kteří se praktické aplikaci hlíny věnují i ve svém profesním životě. Už toto rozdělení zajišťuje kvalitu a aktuálnost předávaných informací. Mnohé jiné kurzy jsou totiž stále postavené na pionýrských dobách hledání a přejímání.
Kurzy hliněného společenství probíhají  v rámci společné spolupráce evropských zemí v rámci projektu sdílející hliněné stavění HlinArch, dle mezinárodní profesní  výuky LearnWithClay.
Ale jde i o atmosféru kurzu, která je vždy nejen poučná, sdílení různých zkušeností a plánů, ale i přátelská a zábavná. Každý takový víkend je zážitkem, ze kterého si odnesete i několik kontaktů na lidi, kteří smýšlejí podobně.
Tento kurz jsem navštěvoval i já, a musím přiznat, že přestože jsem měl před ním už skoro pět let praktických zkušeností s hlínou, dal mi i tak překvapivě mnoho.
ROZDĚLENÍ KURZŮ

Protože šíře informací a předávaných zkušeností je nemalá, jsou kurzy "Poznej hlínu" rozděleny do 6 částí, kurzů, které lze navštívit i samostatně, a které probíhají postupně v rámci celého roku. Přihlásit se můžete na www.hlina.info.

KURZ U1 (28-30. 3.) - Příprava hliněné omítky - je zaměřen na rozpoznání místní hlíny, znalost vlastností jílových materiálů, stejně jako funkcí příměsí a přísad. Získání dovednosti namíchat hliněné omítky pro různmé použití.

KURZ U2 (25-27. 4.) - Aplikace hliněné omítky - je zaměřen na přípravu povrchu, nanášení hrubé a finální omítky, stejně jako na technické řešení detailů a problematických míst.

KURZ U3 (16-18. 5.) - Venkovní omítky, údržba a oprava - kurz vás naučí jak rozeznat podstatu chyby a původce, odstranit problém a následně opravit povrchové vady omítek. V rámci kurzu se probírají i možnosti jak aplikovat hliněné omítky na venkovní fasády a jak provádět vápenné omítky. Tento kurz budu letos lektorovat.

Následujíci dva kurzy jsou spojené do jednoho delšího (18-21.9.) Tento dvojkurz budu letos lektorovat:
KURZ U4 - Návrh interiéru s využitím hliněných omítek - je zaměřen na pochopení působení světla a barev na člověka a jejich aplikaci v rámci návrhu interiéru v hliněné omítce.
KURZ U5 - Dekorativní prvky z hliněných omítek - Je zaměřen na různé artové techniky, možnosti zdobení a práce s hlínou. Jak vtisknout své práci osobitost a jedinečnost.

KURZ U6 (letos již proběhl) - Obchodování - poslední kurz je zaměřen na otázky spojené s firmou, obchodováním, propagováním, zákony a sladěním s rodinou.