pátek 14. března 2014

Duše domu (Genius foci)

Mimo hmotné reality, jsou tu na vibračně vyšším stavu energií další složky. Ať už nám známé energie, či ty zatím oficiálně neuznané. Na ještě vyšší vibrační hladině je duše věcí. Ustálená myšlenka, základ samotné existence. Jak se dotyčná věc bude chovat, ovlivňovat své okolí, přinášet štěstí či překážky, to vše je vetknuto do duše.

GENIUS FOCI

Věci nemají duši, pokud na ni nazíráme z pohledu lidské duše. Ale stejně tak ji i mají, pokud úhel pohledu rozšíříme. Každá věc, ke které chováme nějaké emoce, ke které je při tvorbě přistupováno s láskou (či nenávistí - což je nízký stav lásky), ke které se vážou životní příběhy a silné zážitky, má svou duši.  Duše věcí může být stvořena při tvorbě či až jejím užíváním. Zavedením sériové výroby nás přírodní národy varovaly, že tvoříme věci bez duší. Stroj nemůže vytvořit věci duši. Ani lidé, kteří makají pro peníze a ke svému řemeslu přistupují jen jako k nutnému zlu - práce je nijak zvlášť nebere a nezajímá. Duši může stvořit jen láska. Láska člověka k dílu, které právě tvoří. A nebo nenávist a vztek.

Dům není nikdy sériovým výrobkem. Vždy je to jedinečné dílo tvořené mnoha lidmi. Dům je výrazná zkušenost. Zkouška, která znamená plno emočních příběhů. Do domu je vkládáno často tolik energie, že je to na hraně existence. A k něčemu takovému se nedá přistupovat chladně. Tlak může být zdrojem obav, strachu, rozepří. Duše domu je silná a její základ vzniká dříve, než se do něj nastěhujete.


ENERGETICKÉ VAZBY

V následující kapitole se ponořím mimo exaktní pohled na svět, ale tomu se v tomto článku nelze vyhnout. Budu při tom vycházet z pozice axiómů definovaných hermetiky, nezkreslené vírou, než abych se opíral o nejednoznačnost podobenství.
Protože pokud chceme pochopit vliv duše na realitu, musíme se o něco opřít. O něco pochopitelného i pro naši logickou mysl. Dále popsané zákonitosti byly vyřčeny před více než třemi tisíci lety.

Hermetika nahlíží na realitu jako na svět vlnění různých frekvencí. Čím je stav vyšší, tím vyšší frekvenci má. Nejnižší frekvenci mají pevné předměty, pak jsou energie a mnohem vyšší frekvenci mají duše. (Vše od posledního kamene až po boha.) Přitom vyšší stav věci má vždy i vyšší frekvenci. (Život, teplo, jasné světlo, láska, ...) Vyšší stav ovlivňuje více nižší frekvenci, než naopak. Z čehož plyne následující:

 • Tělo je více ovlivněno duší, než duše tělem.
 • Dobro a láska jsou silnější než láska a nenávist (neříká se tím nic o četnosti)
 • Frekvence všeho se postupně zvyšuje a navrací k bohu
Dobrá zpráva je, že dobré emoce mají větší sílu. Tou špatnou, že špatně stvořená duše domu ovlivňuje život v něm. (I když platí, že nové dobré emoce a láska snadněji vytlačí ty nepovedené či špatné, než naopak. I při střídavém vlivu bude směřovat k lepšímu.)TVORBA DUŠE DOMU

Přírodní materiál přijímá emoce mnohem lépe. A každá stavba je sama o sobě náročnou emoční záležitostí. Bydlení už nebývá tak emočně vypjaté, jako v některých částech stavby domu (zvláště v závěru). Silnější emoce se samozřejmě snadněji a hlouběji prokreslí do duševní podoby domu. Do jeho vlivu.
Po dokončení v domě strávíte hodně času, jeho vliv na obyvatele tak nemůže být zanedbatelný.

I když tu mluvím především o jemnohmotné složce duše věci, ve skutečnosti jde o rozsáhlý soubor vlivů. Duše domu se skládá se z mnoha částí. A všechny nás výrazně ovlivňují.
 • Svým tvarem příček a průchodů určuje, kudy budeme procházet a kudy nás nepustí. Nakolik bude prostor uvnitř fungovat či překážet.
 • Všechny použité materiály mohou do prostředí uvolňovat své částečky, či chemické sloučeniny. Také ovlivňovat vlhkost uvnitř.
 • Energetické vlivy různých energií, které ničí či vytváří materiály. Od tepla, iontů, radonu, či vyzařování. I barevnost a struktura povrchů měnící světelnost ovlivňuje naši psychiku.
 • Jemnohmotná složka je pak tvořena závazky, emocemi, přátelstvím  a představy, zabudované především ručně do materiálu. (V tomto se silněji projevuje mokrý proces zpracovávaný lidskýma rukama.) Tato poslední složka jde před nastěhováním částečně pročistit. Ale úplné smazání by mohlo být ve skutečnosti spíše negativní. Znamenalo by zřeknutí se práce podílu ostatních, zapření.
 • Existují techniky, pomocí kterých lze určité afirmace, myšlenky začlenit již do samotné konstrukce domu, především skrze mokré procesy. Ale to je nad rámec tohoto článku, psaného pro širší publikum. (Na osobní rozpravě.)

JAK POZITIVNĚ OVLIVNIT TVORBU DUŠE
Naši předkové považovali dům za jednu ze zkoušek muže, kterou má projít. Udělat dobře dům po všech stránkách, upevnit při jeho tvorbě přátelství, sociální vazby. Zvládnout všechny překážky, které jednotlivé etapy stavby přináší. Ale přiznejme si, že naši předkové stavěli dům trochu jinak, než my.

 • Znalost materiálu
 • Řemeslná dovednost
 • Společná práce přátel a místní komunity
 • Radost a láska
Dnešní stavby na zakázku postrádají především dva druhé body, které ochuzují právě duši domu.
U svépomocných staveb je to zase naopak, většinou chybí dostatečná znalost materiálu a někdy i řemeslná dovednost. Její nedostatek se projevuje pak v provedení detailů, strádá hmotná složka domu.
Jednou z cest je sehnat (spřátelit se) s někým dostatečně znalým, se kterým si sedneme i názorově a duševně.
Dům by měl být vždy postaven především na přátelství a porozumění. Nechat do něj zasahovat řemeslníka, který vám nesedne, či si s ním přímo nerozumíte, nemáte z něj dobrý pocit, je z hlediska duše domu nepříjemné. A to nemyslím jen to, že by se řemeslník zapsal negativně svými myšlenkami do materiálů. Mnohem nebezpečnější je možnost, že se zapíše do vašich vzpomínek a emocí, které ovlivňují a budou ovlivňovat dům dlouhodoběji. Dokud jej nedokážete pustit, či se s tím srovnat. Ale to platí pro veškeré závazky.
Jakýkoliv špatný pocit, nejasnost, či jen neporozumění, by mělo být na stavbě řešeno a vysvětleno. Nemělo by zůstávat. Duši domu tvoří láska a přátelství. Porozumění. A takový vliv by měla mít na své obyvatele i duše domu. Protože jde především o duši.