pondělí 25. března 2013

Cesty mužů vedou za obzor

Dnes budu tesat do vlastních řad. Do nás, mužů. Přitom se nehodlám připojit k zástupu těch, co odsuzují mužský svět businessu a politiky, protože to není svět mužů, ale nedospělých egoisticky nevychovaných děcek, kteří mi nestojí za slovo. Však jim to již končí. Ale ani se nepřipojím k těm co volají za pochopení mužských slabostí, protože to není mužské. Muži nepotřebují litovat, muži musí pochopit, vykopat se z teplého hnízda pohodlí na cestu. Cesty mužů totiž vedou za obzor!


TRANSFORMUJÍCÍ SE ŽENY

90% emočních problémů žen pramení z pocitu, že je nikdo nemiluje. Až bude mít vaše žena špatnou náladu, předpokládejte, že cítí nedostatek lásky! Žena se neosvobodí sebeanalýzou. Můžou se osvobodit, když se odevzdají lásce. (D. DEIDA: Cesta pravého muže)
Všimli jste si kolik transformativních kurzů je pro ženy? Je to stejně tak dobrý business, jako krok vedle. Ne dámy, nechci vám brát vaše úžasné kurzy rozvíjející ženství, předávající moudrost a učící vás o ženské kráse.
Jen se tím změní jen málo. Nezpochybňují tím vaší sílu, tvrdím to z pozice pochopení. Vysvětlím:

  • Ženská energie (pól) je intuitivní, vnímavá, inspirující, citlivá, prozařující, krásná. Je jako voda. Očišťuje, léčí, osvěžuje, nalézá a ukazuje slabiny, je neodhadnutelná, nelogická, protože preferuje (cit) před logikou. Její směr není cílený, nýbrž se rozlévá jako moře, všemi směry. Co je důležité, není pasivní, jak se chybně někdy říká, ale přirozeně vnímající. Dovnitř.
  • Mužská energie (pól) je cílená, směřující, průrazná, podmaňující, řídící, ovládající, pronikající, řešící. Je to akce, AKCE, AKCE. Je jako oheň. Její směr je zevnitř ven.
Ženy jsou citlivé na změny, které probíhají. A ochotně se zapojují. Mužská stránka je méně citlivá a tak pro ně organizuje kurzy a akce. Placené. Organizování je mužská kvalita, ta neposunutá. Ta stále ještě stagnující. (Všichni máme v sobě oba póly, jde jen o to, který je dominantní. )
Ne, nechci po vás aby jste se toho chopily sami. To by byl protimluv. A navíc, už to tu bylo nedávno. Snaha žen se osvobodit, posílit v sobě mužský pól a vedení. Snaha mužů být citlivější, posílit svůj ženský pól. Extrémem doby bylo pak to, že ženy se staly nositeli převážně mužského pólu, podnikaly, vládly. (V rodině typická žena "megera") A muži v převážně ženském pólu poslušně poslouchali (pod pantoflem). To nic neřešilo, ženy v čistě mužské síle byly stejně bezradné, destruktivní a necitlivé. Mužskou energii musí posunout muži.
A navíc, ženy mužský pól ničí. Bere jim vyzařování, intuici, citlivost, jemnost. A muže ničí přemíra ženského pólu, kdy jsou nerozhodní, přikyvující, pasivní, nehájící sebe ani rodinu, slabí. Udělat to za ně, není řešením, jen utvrzením stávajícího.
Ženskou silou je inspirace, vyhecování, zatnutí do slabin(y) které probudí divoké zvíře uvnitř k akci.

Smyslem života ve dvou však není jenom dělat ta nejlepší možná rozhodnutí, ale rozhodovat se co možná nejlépe a zároveň si uchovat  sílu mužsko - ženské polarity. K samotné lásce není této polarity třeba, ale je nezbytná k tomu, aby se z ní nevytratilo sexuální vzrušení. (D. DEIDA: Cesta pravého muže)

Ženský pól je přijímač, mužský vysílač. Žena inspiruje, muž posouvá. Ženy, netrpte mužům jejich slabosti, jejich chyby, jejich prohřešky, pokud je nechcete potkávat ve světě okolo. Inspirujte. A když to jinak nejde, zatněte do jeho největší slabiny. Pokud kňourá, je to jen dítě co mu děláte maminku. Pokud se odmítá zvednout od televize, možná je lepší pro vás i jeho, jej vykopnout z bytu, ze svého života. Pomůže to vám i jemu. 
Muž se zoceluje. Muž své chyby odstraňuje, aby byl shledán příště silnější a nezranitelnější. Muž svou ženu ustojí, její nálady, stejně jako by bojoval s mořem a jeho vlnami.


TRANSFORMACE MUŽŮ 

To, na co si žena stěžuje, je jen zřídka kdy to, na co si stěžuje. Své ženě naslouchejte spíše jako tajemné věštkyni než jako racionální poradkyni. Její slova sice nevystihují  konkrétní problém, ale mohou vám ledacos odhalit. Poukazuje na vaše nevědomé návyky, které vám brání žít plně v probuzeném vědomí. (D. DEIDA: Cesta pravého muže)
Cesty mužů vedou za obzor mužských možností, pryč od slabostí a nízkého. Tam, kde leží náš strach, na hraně toho, co se bojíme pokořit. Ale je čas přestat být dětmi a skrývat se před obavami. Přestaňme se vymlouvat na rodinu, když právě rodina trpí naší slabostí jako první! Přestaňme pokorně sklánět hlavu, naši synové se učí od nás!

Mužská energie není o ničení. To je znamením nezvládnuté síly typické pro děti. Jen slabí dokazují svou sílu. Jen neznající tvrdí, že již pochopili. Jen muži nezvládající ženskou energii okolo sebe ničí! Protože svět má ženský pól, je neodhadnutelný a vrtošivý, stejně jako ženy. A jediný způsob jak si je skutečně podmanit, je skrze lásku a odvahu, dát mu to nejlepší ze sebe.

Muž má jediného nepřítele, své slabosti, svůj strach! A ty pokořuje. A není lepšího spojence v tomto boji, než ženy. Ona první ví, kde jste slabí, kam udeřit. Protože vás miluje. Protože touží po vaší dokonalosti. Cítit vaši neohroženost, vaši sílu vzdorovat a porazit další ze svých slabostí.

Cesty mužů vedou za obzor našich dnešních možností. Je to těžká cesta, plná bojů s mýty, lží i strachem. Je to cesta hodná muže. S ničím menším se nemůže muž spokojit!
Zamyslete se nad tím, kolik hodin denně věnujete svému cíli, a porovnejte to s časem, který věnujete své ženě a její touze po prohloubení lásky. Chcete-li po ní, aby vás podporovala na vaší cestě ke svobodě, měli byste na oplátku zas vy ji podporovat na její cestě za láskou (D. DEIDA: Cesta pravého muže)

NA ZÁVĚR

Dlouho jsem si nebyl jist, jak toto zamyšlení, které je spíše výzvou ženám, zakončit. Vždy se snažím nabídnout nejen pohled na problém, ale vidět i řešení. I zde řešení jsou. Třeba kniha, ze které jsem dnes citoval: Cesta pravého muže. Pro pochopení mužských a ženských energií a rolí, není nic lepšího. Ale ne každý chlap ji skousne. Autor muže nešetří a klade velké požadavky. Celý tento článek byl jím inspirován. Ale muž se snad nemůže spokojit s malou výzvou.
Dobrá je i kniha "Mužství" od S. Biddulph. Nazírá na ztracené mužské hodnoty z mnoha úhlů a radí jak je vrátit. A je k nám milejší.
A další možnost je rozvíjet tyto kvality v mužském kolektivu, který tyto hodnoty sdílí, kde se muži navzájem podporují v této cestě za obzor. Pro Brno a jeho okolí jsem založil "Mužský kruh" na FB, kde se domlouvá setkání.