středa 6. února 2013

Zkušenost a Nadšení


Práce z přírodních materiálů potřebuje více než nadšení začátečníků a touhu poznat něco nového. Jako každý materiál má svá specifika a omezení, která se mohou značně odlišovat od průmyslově připravovaných hmot či cihel. Při nesprávném postupu vznikají chyby které se vždy dají opravit, ale stavbu mohou značně prodražit.
Mnoholetá zkušenost s různými projekty přináší nejen schopnost efektivnější (rychlejší) práce, ale znalost jak se vyvarovat většiny chyb a tím dosáhnout kvalitnějšího a v konečném důsledku i levnějšího díla.
Když porovnáváme ceny řemeslníků, často zapomínáme zakalkulovat chyby, před kterými nás ti zkušení ochránili. Ptejte se těch, kteří již jejich práci vlastní! Byli spokojení?

Zkušenost starých mistrů je to, o co nás připravila moderní doba. Přinesla svůj přístup, kterým bylo zbavit se nedokonalých přírodních materiálů ve jménu nových, dokonalejších a lepších. Proč poslouchat staré mistry, když doba nechtěla poslouchat nikoho. Poručíme větru dešti bylo heslem, kterým se řídilo i stavebnictví.
Ač jsme již pochopili, že poroučet se dá jen z hlubokého pochopení, setrvačnost svede být obludná. Stále chceme poroučet materiálům, ale ono to nejde. I sebelepší materiál má své vlastnosti. Výhody a nevýhody. Správné a chybné použití. A k tomu je třeba zkušeností.

Mám rád nadšené WORKSHOPY a jejich veselou atmosféru. Ale pokud se domníváte, že takto přijdete levně ke stavbě, mýlíte se. Workshopy se umí nepříjemně prodražit v chybách a opravách. Trávil jsem dost času po sérii takových nadšených akcí, kdy jsme tuto udělanou práci bourali, protože se nedalo na ní pokračovat. Ve jménu pevného základu se vše dělalo znovu.
Workshop si platí účastníci a oni jsou těmi zákazníky. Oni se přichází bavit a něco i naučit. Získat trochu zkušenosti a zručnosti. Ale tu vám samozřejmě nemohou nabídnout. Teprve ji získávají.

Zkušenost se získává každým projektem, kterého se osobně zúčastníte. Začínáte jako zvědavý učeň, který si nechává vše ukázat. Zvládnutí různých technik a specifik stavby chvíli trvá. A je potřeba kontroly, opakování a opravování chyb. Až pak se dostanete ke stavbě, kde váš názor a rady mají nějakou váhu. Když už víte a máte nějaké zkušenosti. Stavba po stavbě, než se dostanete k samostatné práci řemeslníka.