neděle 2. června 2019

Estetika díla - tvůrčí přístup k hlíně

Každé řemeslo má dvě roviny. Technické zvládnutí efektivního a kvalitního zpracování materiálu. A pak estetiku a krásu. Ve chvíli kdy nejde o efektivitu, ale cílem je něco víc. stvořit něco, co je na hraně vašich schopností. Něco co vás přesáhne.

Je trošku důsledek konzumní doby, že tyto dvě původně související strany díla, se oddělily. Ale požadavek estetiky nezanikl. Objevuje se. Vzácněji, ale ano.

Pro taková díla je typická mnohostrannost pohledu. To je činí dokonalým. To, že je skutečně zvládnuto z každého aspektu. Plně vyzní záměr a funkce díla.

Každý z následujících bodů může dílo podtrhnout, či naopak shodit.

- Velikost
- Umístěni (relativní i celkové)
- Výraznost
- Vyznění
- Zvolená technika
- Zvolený materiál
- Sladění barev (vůči sobě i interiéru)
- Správný kontrast
- Řemeslná preciznost

Hliněné dílo není obraz, což je názor který v podstatě přetrvává. Není doplněk interiéru, ale součást interiéru. Obraz můžete vyměnit, posunout, či doladit dalšími doplňky. Hliněné dílo je pevně spojeno s prostředím a jeho vliv může být značný, ale především jen těžko pozměnitelný.

I proto jsem si vybral v rámci kurzů hlinařiny na lektorování kurz interiéru a dekorací. Miluji ten kurz. Miluji tvůrčí nadšení účastníků. Vzájemnou inspiraci a tvůrčí slaďování pro finální dílo kurzu. Tenhle kurz je zážitek. Radost z tvoření. Nemá hranic. Vždy se na něj těším jako malé dítě. Už za týden. Už brzo.
www.hlina.info