pondělí 3. srpna 2015

Mód přežití -Stav nouze

Jsem optimista. Optimista, který věří, že ať už přijde v budoucnosti cokoliv, bude to zajímavé a užiju si to. Jsem připraven si užít jakoukoliv podobu naší civilizace jak nejlépe to půjde. To je můj optimismus. Užívat si proměny světa i mého života.


ZMĚNA JE ZÁKONITÁ

Představu, že naše civilizace vydrží v této podobě další desítky let, nepovažuji za optimismus, ale zcela zatvrzelé přehlížení faktů. Za prvé, jednu změnu jsem už zažil a mý prarodiče dvě až tři. Tak že už jen z matematického úsudku pravděpodobnosti je změna očekávatelná. A za druhé, dívám se okolo. Každá změna má sbé průbodní jevy a ty jsou dostatečně zřejmé, aych se držel v zatvrzelém úsudku, že se nic neděje. Ale nikomu to nevnucuju, ani to není cílem tohoto článku.
Můj optimismus pramení z pohledu na okolní svět, že je v základu dobrý. V přírodě neexistuje přetrvávání. Co se zdánlivě nemění, to se ve skutečnosti rozpadá. Změna je dle mne dobrá. Ano, v určité přechodové části to může být divoké a nečekané. Bude třeba se mnohé naučit, zvládnout, dokázat. Ani v tom nevnímám nic zlého. Každá výzva je zajímavá, pokud ji přijmete.
Jsem optimista, který chce být připraven.


SMYSL DOMU

Dům je náš lidský ekvivalent zvířecího doupěte či hnízda. Má stejný smysl a tím je poskytnout ochranu před nepřízní počasí i vnějším nebezpečím. Poskytnout místo kam soustředit zásoby energie pro zimu či jiné období strádání.
Bohužel tuto funkci nemůže většina současných domů zastat. Nechci se tím bavit o nějaké extrémní formě násilného vniknutí, ani železobetonový kryt není neproniknutelný. Nestavíme pevnosti, hrady, ale domy.
Na co chci upozornit je fakt, že většina současných domů se stala spíše osobním lunaparkem, kam naskladníte jen drobnou zásobu a pak ji konzumně prohýříme v dočasné chvilkové zábavě a užívání si. Potřebují zázemí, vydatné zdroje energie (elektřina, voda, jídlo), aby se daly obývat. V případě, že některý ze zdrojů vyschne, stane se neužitečným.

Dům by měl mít možnost existovat ve dvou módech, současném nadstandartním energetickém užívání, a v módu nouze, přežití. Pokud nastane jakákoliv změna, dlouhodobý výpadek zdrojů či něco jiného, musí si zachovat funkčnost. Ať už se stane cokoliv!
Pokud se sníží přístup k energiím v okolním světě, přirozeně neudržíte ani vy osobně současný standard. O to ani nejde. Přirozeně snížíte své potřeby a očekávání. Ale co váš dům, podrží vás?


BEZ ENERGIÍ

V permakultuře je zajímavá definice, která popisuje stabilní organismus.

Vše, co organismus potřebuje ke svému přežití si musí zajistit sám, nebo to musí mít zajištěno nejméně ze dvou nezávislých zdrojů.

Problémem současnosti je to, že až na vyjímky si žádné zdroje nemůžete zajistit z několika zdrojů, které by nebyli na sobě zavislé v případě změny společnosti. Není jiný zdroj než naše kultura. Tak že zodpovědnost přežití při jakékoliv změně společnosti bude z přírodního hlediska především na nás.

Pro přežití člověka je třeba těchto pět věcí.

  • Teplo (oheň)
  • Voda
  • Jídlo
  • Bezpečí
  • Přístřeší
Můžete je zajistit z vlastních zdrojů?

PŘÍSTŘEŠÍ zajistí každý dům bez polemik, ale už s TEPLEM to bude bez vnějších zdrojů horší. Mnohé domy nejsou bez elektřiny schopny zajistit teplo. Přitom stačí tak málo - komín a alespoň jedno nezávislé topidlo schopné vytopit jednu místnost, na kterém by se dalo nouzově i uvařit či ohřát voda. Nic víc ani míň. Nevelká investice s univerzálním užitím.

Důležité je samozřejmě i dobré zateplení, které sníží množství potřebného paliva na zimu. Případně zdroj dpalitelné biomasy. Rekuperace v tomto módě nebude fungovat, tak že pasivní standard se stane jen nízkoenergetickým. (Bude se muset zrušit vzduchotěsnost, otevřít okna na mikroventilaci.) I z toho důvodu vnímám nízkoenergetický dům jako dostatečný.

Pokud se jedná o výměník, zda jej použít v nezávislém topidle, nechávám na zvážení každého z nás. Při dlouhodobém výpadku jej bude třeba odstavit a pravděpodobně dojde i k jeho zničení, propálení, ale v případě extrémní situace nejde o nějaký zničený výměník. V nouzovém módu není klíčově nutný. A když se vše vrátí do normálu, dá se vyměnit. Tak že je to nadstandard pro současné užití, který nepřekáží.

VODA je užitková a pitná. Užitková se dá sebrat ze střechy, ale je třeba mít podzemní nádrž, kam ji je možno soustředit a udržet i přes zimu nezamrzlou. A způsob, jak by se k ní dalo dostat, byť by šlo o kbelík na provaze. U pitné je řešením vrt. I do něj se dá dostat s dostatečně dlouhým lanem a plechovkou. Ale dobrá je i znalost blízkých studánek či pump.

JÍDLO. Dům je místem kam se soustředí zdroje z okolní zahrady. Pokud většinu pozemku zabere dům, a už nezbylo na zahradu, pak místo pro soustředění zásob zničilo nejbližší zdroj zásob. To je absurdní situace, která se většinově opakuje. Pozemek je drahý, tak jej pořídíme co nejmenší, ať dům může být co největší. Já to vidím opačně. Raději omezím velikost domu, aby zbylo co nejvíce peněz na okolní pozemek.
Třeba v mém případě bude cena za půdu tvořit polovinu až dvě třetiny investice do bydlení. Dům menšinu. Dům bez zahrady je nesmyslný. Protože místem k bydlení je zahrada, dům je jen přístřeší, zázemí. Budovat zázemí samo o sobě, bez návazností, je nelogické.
Zajímavou zkušenost jsem poznal v horách, kam jezdím občas pomáhat s rekonstrukcemi původních domů. Ty stojí jinde, než bychom dle současných zvyklostí očekávali. Často v nejprudším svahu, či v klínu ostrého údolí, kam slunce tolik nesvítí. Proč? Na nejlepší půdě nestály domy, naopak stály v místě které bylo nejméně úrodné. Aby dům a pomocné stavby zničily co nejméně zdrojů.

BEZPEČÍ je zcela samostatná kapitola, která bude potřebovat svůj vlastní článek. Tak že o tom jindy.


ELEKTŘINA

Na závěr bych chtěl ozřejmit ještě jedno. Třebaže mnohé domy tvářící se udržitelně mají vlastní zdroje elektřiny, platí následující.
  • Ekektřina nepatří mezi pět základních lidských potřeb. Lze se bez ní plně obejít. Není životně důležité ji zajistit z vlastních zdrojů. Dokud je levná, tak ji užívejme. Až bude drahá, naučte se bez ní obejít.
  • Každý mechanický systém potřebuje údržbu a opravy. Jákákoliv poškozená součástka bez možnosti získání nové je konečná. Nelze tak mluvit o trvalé udržitelnosti u ostrovních systémech (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, ...), jen o dočasném prodloužení.
  • Pokud nebudete mít zajištěno pět základních potřeb definovaných výše, elektřina vám nepomůže, budete muset dům opustit!
S úsměvem poslouchám přednášky o soběstačných domech protože vím, že nejsou skutečně soběstačné. Nejsou trvale udržitelné. Většina z nich nemá zahradu a místo pro pěstování. Nemají komín a nezávislé topidlo. Při proinvestování desítek a stovek tisíc, si nezajistili základ.
Jsou to hezké hračky, ale v módu nouze jde o víc než hru.
Než bych investoval do systému zajišťující dočasně elektřinu, chci mít vybudovanou zahradu.