pondělí 28. dubna 2014

Mužovo zasvěcení do sexu

Trvalo mi několik dní, než jsem byl schopen zpracovat svůj prožitek natolik, abych byl schopen jej předat dál. Předat tak, aby byl pochopen, vnímán se stejným úžasem a pokorným poděkováním, kterým tento článek je. A i když vím, že se určitě najdou tací, co za mými slovy uvidí něco jiného a nízkého, obraz jejich vlastní duše, já tento článek dávám těm, kteří hledají skrze pochopení. Pravdou je, že tento článek je o sexu a ničem jiným.CO ZNAMENÁ BÝT DOBRÝM MILENCEM?

Co pro vás, muži, znamená být lepším milencem? Dostat více žen a dívek? Takový cíl by byl povrchní a z hlediska ženy ne nutně oceňován. Ano, více žen může znamenat více zkušeností, ale přirozeně tím i více rozchodů a nezdarů, které nebyly překonány a napraveny. A pak, více žen vůbec nemusí znamenat nějaký posun k lepšímu. Mnohé ženy jsou totiž v rozporu se svým ženstvím i tělem, zraněné či sami tápající. A být dobrým milencem vás může naučit jen žena otevřená a vyrovnaná. A množství žen, které žijí v neuspokojivém sexuálním vztahu je jen žalostným důkazem toho, že ačkoliv je většina mužů sebejistě přesvědčená, jak dobrými milenci jsou, pravý opak je pravdou. A vinu na tom nesou i ženy, které ve snaze neranit naše mužské ego, nám zamlčují skutečnost. Jak je to bylo naučeno po ženské linii, jak se to stále občas očekává, trpět a nestěžovat si.

Co tedy znamená, být dobrým milencem. Umět procítit ženu, léčit ji a probouzet v její ženské síle, intimitě, sexualitě. A to je i cílem milování. Nabýt svou ženu láskou a energií, silou a jistotou, sebevědomím. Dobrý milenec je na cestě. Na cestě pochopení své ženy a jejímu otevření srdce lásce, radosti, smíchu a svému ženství - bohyni v ní.ÚŽASNÁ SÍLA SEXU

Intimita, doteky a sexuální energie je nejsilnější nástroj, kterým můžeme působit na ženské podvědomí, city a srdce. Skrz které se může muž nejvíce přiblížit a zasáhnout. V dobrém i v tom špatném samozřejmě.
Jako společnost hlásáme otevřený přístup k sexualitě. Pravda je však jinde. Jediné, v čem jsme jsme se  jako společnost otevřeli je souhlas s jejím zneužíváním. Pro reklamu, pro výdělek skrze její degradaci (lež) v pornu a laciné erotice. Jako jedince nás to ale spíše o to více uzavřelo.
Chráníme si svou sexuální intimitu jako něco vzácného, mnohdy až nečistého či špatného, přestože nemáme co chránit. Jen nevědomost a torza vlastních bolestí (ublížení) skrze veřejně přijímané projevy zneužití síly sexu.
Sexuální energie je jedním z nejsilnějších nástrojům, kterým můžete ženě ublížit, ale i jí pomoc, léčit. Tohle by měl umět každý muž, protože každý muž je milenec.
V některých kulturách byl proto mladík zasvěcován do sexu zkušenou kněžkou. Ač pro mnohé z nás je ta představa zvrácená, máme představu spíše děvky než kněžky, pramení to jen z čiré neznalosti o co ve skutečnosti jde. Jak se má muž naučit ovládat ten velký potenciál sexuální energie pozitivně od nezkušených, o sobě pochybujících, zraněných dívek, vystavených jen zneužívané tváři sexuality, která pro neznalé musí působit spíše lacině, povrchně, až odpudivě. Kdo by měl muže naučit být dobrým milencem?JAK BÝT SKVĚLÝM MILENCEM

Ano, navštívil jsem pokračování kurzu "Jak být skvělým milencem" a dostalo se mi takového základního zasvěcení. Pochopení o jak úžasný nástroj jde a jak s ním zacházet. Jak jsem psal již o první části tohoto kurzu, tohoto zasvěcení se mi mělo dostat jako mladému muži, mohl jsem svou ženu ušetřit mnoha letům bolestné nejistoty a nepochopení, ve kterých jsem já sám slepě tápal. Za to se jí omlouvám. Mohl jsem již na začátku léčit a zacelovat její rány, způsobené v dětství i dospívání ve světě, který byl tak dalek její romantické touze. Bohužel, mne to tehdy nikdo nenaučil. Bohudík, jsem konečně pochopil více svou moc muže a milence. Abych vás přesvědčil, jak vážně myslím svá slova i omluvu, řeknu vám toto. Až se z mého syna stane muž, tento kurz mu věnuji!
Neb jsem nemohl dokončit kurz se skupinou, se kterou jsem začal, nevyhovoval mi termín, dokončil jsem své zasvěcení do sexu s dalším během a poznal tak několik dalších mužů. Mohu tak alespoň s jistotou říci, že každý kurz probíhá v hlubokém přátelství, úctě i respektu vůči všem ostatním. Byla to atmosféra daleka ponižování, či bagatelizování. 
Než se budu věnovat obsahu kurzu, pociťuji potřebu ještě jednou zopakovat, že kurz probíhal s úctou k tématu. Bez povrchního zesměšňování a poznámek. Ale přitom se vzájemným sdílením zkušeností. Pokud se tedy první část kurzu týkala spíše předehry a otevírání srdce ženy, pak tato část věnovala její rozkoši a otevírání sexuální síle. Přímo Joni (Slovo ze Sanskrtu označující pohlaví ženy a mající význam "posvátné místo"). Zasvěcovala do mnoha tváří a různorodosti ženských orgasmů, povídalo se o umění orálního sexu a jak jej ženy vnímají, a věnovala se nácviku masáže Joni, probouzející sexuální energii.
Než se dostanu k tomu jak, chci nahlédnout na celý kurz s odstupem. Především musím říci, že jsem stále překvapen poznáním, jak širokým tématem a možnostmi je sexuální energie ve spojení s myslí, která ji umí kultivovat a používat. Považuji se za duchovně nezanedbaného člověka, který zná moc energie a myšlenek. Ale vidět naživo energetický orgasmus, muže pod vlivem celotělového orgasmu (obvyklým způsobem dosáhnete jen orgasmy penisu a podbříšku), který byl vyvolán bez jediného doteku, bylo pro mne překvapivé. Políček mé malověrnosti a otevření očí, před jak úžasnou silou, vlastní nám všem, stojím. Vše co dělá člověk, může zapojením mysli a zkušeností dosáhnout netušené dokonalosti.
Přivedlo mne to k pochopení, že ač si svou sexualitu stavíme na piedestal, většina z nás se nenaučila více, než nečitelně psát tiskacím. A co hůře, ještě jsme na to hrdí.   

PRAKTICKÁ ČÁST - ANI TEORIE, ANI SEX

V rámci kurzu jsem měl možnost nacítit se do vnímání čtyřech rozdílných žen. Pochopit, že každá žena je jiná. (A to se mění i v rámci svého cyklu, věku, vnějšími okolnostmi). Naučit se toto nacítění přijmout, přizpůsobit se a být tak při masáži přesně takovým, jakým ona zrovna potřebuje. Ač se jednalo i o masáž a doteky na Joni, postrádalo to veškerou povrchnost. "Modelky" dostaly možnost být v kruhu bohyněmi, uctívány. Protože žádné jiné slovo nemůže obsáhnout úctu, pochopení a respekt, který jim byl prokazován. Tady nešlo o sex, mužský lov samic, přes skutečnou hloubku intimity doteků. Kdo neviděl, jen těžko pochopí. Žena, poddávající se dotekům, přijímající doteky, tu byla tím, kdo vedl svým tichým přáním.
Pro vysvětlení zkusím příklad. Na počátku kurzu jsme v kruhu mužů sdíleli, jak jsme cvičili znalosti prvního kurzu. A hned dva muži se podělili o zajímavou zkušenost. Našli několik přítelkyň, které byly ochotny se nechat intimně masírovat, ale odmítly, když pochopily, že jde JEN o masáž. Že dál to pokračovat nemá. Že dotyčným mužům nejde o to je "ošukat". Dar nebyl pochopen. Proto vám chci ženy říci toto: Muž vám může dát mnoho, ocenit vás, ač skrze dotek či jinak, aniž by bylo cílem mít s vámi sex! Muži se umějí rozdávat a milovat i srdcem, nejen penisem.
A ještě se s vámi chci podělit o jedno z mých překvapení. Muži umějí spolupracovat i v masáži a probouzení jedné ženy. Nemyslím tím být u toho, nebo se věnovat "své" části ženy. Myslím splynutí, sladění energií a mysli skrze ženu. Zapomeňte na dva kohouty na smetišti, Čtyři dvojice mužů se dokázali vcítit nejen do ženy, ale i do svého mužského společníka v zájmu dát ženě vše, co dokážou. Možnost učit se i od jiného muže. Za to děkuji několika svým společníkům, které jsem v průběhu kurzu potkal. Každý z nich mne něčemu naučil. SLOVO NA ZÁVĚR

Vy, co jste z Brna, či ochotni dojet na jeden nezapomenutelný den, máte možnost navštívit Stellin kurz vycházející z poznatků tantrické masáže, "Jak být skvělým milencem". A  mé plné doporučení. Ne proto, že je to zážitek. Ne proto, že poznáte intimitu jiných žen, protože takový cíl považuji za povrchní. Ale především a JEN proto, že na mužích, jako nositelů akce, je vyléčit ženy tohoto světa. Probudit jejich sílu a ženství. Jejich krásu. Protože svět, ale hlavně VAŠE ženy, potřebují lepší milence. A vězte, že se stále máte kam zlepšovat!