čtvrtek 12. prosince 2013

Cesta muže - Mé zasvěcení do sexuality

Navštívil jsem neobvyklý kurz seberozvoje. Můj první poznatek byl: "V mých 40 letech se mi dostalo konečně skutečné sexuální výchovy." Lépe než vůbec, ale tohle jsem měl vědět už ve dvaceti. Vždyť tohle by měl poznat každý muž, aby se stal mužem.
Pro pochopení. Na kurzu nás bylo osm. Všichni z řadou zkušeností s partnerským životem i sexem. Věkové rozpětí asi tak od 30 do 60. Z těch osmi všichni s překvapením přiznali, že o lidské sexualitě věděli překvapivě málo.

V tantrách se praví: „Vše, co lze spatřit očima, může být vymezeno, ale ne Ona, ta, která jest Matkou. Zajímající tvar je nepopsatelná a nepředstavitelná, sama sebou je však beztvará.“


Začněme od začátku

Lidská sexualita má stále háv čehosi nepatřičného. Názvy pohlavních orgánů často slouží jako nadávka (kunda). Vulgarizaci ušli jen extrémy, lékařská odborná označení (vulva, penis) a pak básnické eufemistické obraty (lůno a pyj). I v soukromí vlastní rodiny zůstává stud a vyhýbavé mlčení. V horším případě se o "tom" nemluví (umyj se tam dole). V "lepším" se užívá soukromých názvů (zvoneček, prcinka, pindík, ocásek, dírka, ...), což jsou názvy, které nevyvolávají zrovna úctu, spíše naopak. 
Nelze se pak divit, že samotná sexuální výchova se zmohla za mého dětství jen na "lékařskou anatomii", dnes snad i na osvětu okolo antikoncepce. Což jen stěží zasvětí či zkvalitní lidskou sexualitu.
Dle našeho tradičního náboženství západu, je plození cosi nízkého. Z vědecko-lékařského materiálního pohledu jde v podstatě o až zvířecí množící akt. Naše touha po něčem větším, oslavě zplození, se zmůže v našem rodinném životě jen na užití další dávky orgasmu pro "potěchu". A postupně ani nestojí za tu námahu.


Trochu jiný pohled

Co západní společnost umlčela jako nízké, bylo jinde rozvíjeno jako duchovní. Přiznám hned že slovo Tantra ve mně nevyvolávalo nějaký zájem. Ale Tantrické učení se vždy zajímalo o rozvoj sexuálního vztahu se vší vážností a hlubokou úctou. Samotný akt je vnímán velmi komplexně a může být zdrojem duševního rozvoje. Dle východní filozofie tak může jít jak o "živočišný" akt (a většina z nás se o moc výš nedostala), tak o cestu, která oslavuje i prožívá napojení na nejmocnější tvořivé síly. 
Těžko hledat lepší zdroj pro zasvěcení do sexuality než Tantru.
A kurz se filozofií zaobíral jen v nejnutnější míře, byl spíše překvapivě praktický. Ale o tom podrobněji.


Kurz

Navštívil jsem tak kurz, který mne zasvětil do tajemství lidské sexuality. Mé mužské já se dozvědělo jak nebýt samcem, ale MILENCEM. Přiznám na rovinu, nevěděl jsem že samotný akt může mít takovou hloubku a intenzitu. Na rovinu, nevěděl jsem toho překvapivě moc.
Informační hloubka kurzu je nejen zajímavá (sex je pro muže vždy zajímavé téma), ale v detailních znalostech ženského těla (lůna) tak často předčíte i samotné nositelky. Z pohledu muže vychovaného v západní kultuře byl přístup velmi otevřený a přitom velmi uctivý. (Jak by měla být jakákoliv diskuse o tomto tématu.) Celá teoretická část byla přípravou na setkání s modelkou - skutečnou ženou. Přesněji dvěma bohyněmi.

Praktický nácvik doteků a intimní masáže byl skutečnou korunou kurzu. (Myslím že nejen pro mne.) Postrádal veškerou trapnost, kterou by snad někteří očekávali. Naopak, byla v tom úcta (úcta k oběma ženám) a k jejich pocitům. Spíše šlo o rozmazlovaní dvou bohyní.v pečlivé péči všímajících si mužů. Snahy pochopit jejich touhu, odlišnost, jedinečnost.
Celý kurz byl opravdu nezapomenutelný. Stejně jako skupinka mužů, které jsem tam poznal. Spíše než o jednotlivce, šlo o společenství mužů. Společenství, které je schopno sdílet své pocity, zkušenosti, důvěru. Společně rozdávat to nejlepší ze sebe.

Pro ty, které má slova zaujala, či se také rádi něčemu přiučí, ať už muž či žena, odkaz na web lektorky.