čtvrtek 23. května 2013

Dům levně 13 - Permakultura domu

Náš seriál o tom, jak postavit levně dům, třeba i za 100.000,- se nachýlil ke konci. Dnešní pohled je aplikace některých pravidel a principů permakultury z hlediska procesu stavby. Permakultura se zabývá způsoby jak tvořit systémy TRVALE UDRŽITELNÉ. To znamená svobodné a přátelské pro všechny. Jak usmířit člověka a přírodu ve vzájemné spolupráci a sounáležitosti.
Permakultura učí člověka dívat se na svět a své okolí jiným, zdravějším způsobem.

ETIKA PERMAKULTURY


Péče o zemi (Zabezpečit pokračování života pro všechny systémy):

 • Žijeme na zemi - jedním z pravidel permakultury je přemýšlet při své činnosti i na jiné živé systémy a druhy. V rámci stavby domu můžete začlenit i místa pro ubytování jiných živočišných druhů (ptáků, netopýrů, hmyzu, ...) Vytvářejte drobná místa a zákoutí, která nebudou pro vaše využití, ale ponechána divokému životu. Nestavějte dům jako oddělení se od přírody, ale jako konstrukci spojující nás s životem v přírodě.
 • Zákon nutného využívání - Využívejte při stavbě, jen co je opravdu nutné. A stejně tak už při návrhu tvořte takový dům, co vám zajistí vše, co je opravdu nutné. To ostatní, co není nutné, to nepotřebujete. Zkuste se bez toho obejít už v návrhu. Možná se vám tak podaří zbavit několika zlozvyků konzumního života. Dům plánovaný se skromností (jen nutné) vás sám povede ke skromnosti, pravidelné očistě od věcí a nesmyslných požadavků.
 • Zákon šetrného využívání - Využívejte své zdroje (peníze) šetrně. Recyklujte, postavte to v skromnější variantě, ale hlavně dům včas opravujte.


Péče o lidi (Pomoci lidem zabezpečit přístup ke zdrojům potřebných pro jejich existenci):

 • Čistá voda a vzduch - tyto zdroje jsou pro nás životně důležité.
 • Zdravé potraviny - ušetřete si místo alespoň pro malou zahradu. A naučte se pěstovat zdravě, bez použití chemie.
 • obydlí, šaty, obuv
 • dobré vztahy a rodina - stavba domu je společenská událost. Práce více lidí spojuje. Seznamujte se.  Spolupracujte s rodinou i budoucími sousedy.
 • smysluplné zaměstnání
 • zdraví
 • ...


Spravedlivé podíly (Limitování svých vlastních potřeb, ušetřené zdroje pak můžete využít na péči o zemi  lidi):

 • Limitování svých potřeb (Skromnost vede ke kvalitnějšímu a delšímu životu. Žádná věc vám nezkvalitní tolik život, jako když se bez většinu z nich obejdete.)
 • Nabídnutí přebytků (Každý nedostatek, může být z jiného pohledu přebytek.) Přebytek práce na své stavbě využijte k získání zkušeností, znalostí, a k vlastnímu rozvoji. Pokud je toho pro vás moc, nabídněte práci (zkušenost) dalším.
 • Převzít zodpovědnost za svůj život (Naplánujte stavbu tak, aby vám zajistila co nejvíce potřeb bez závislosti na jiných.)
 • Spolupráce, ne konkurence


NÁVRH STAVBY

Samotnému návrhu jsem se věnoval v kapitole 1 a 11. Teď jen doplním jak by měl takový návrh působit.
 • Musí nadchnout (lákat k realizaci)
 • Stručný a jasný
 • Dává startovní pozici (postup)
 • Nechává prostor pro růst (Není dokonalý a finální. Neobsahuje již vše. Může se dál rozvíjet.)
 • Zřejmý v tom, jak se bude postupovat


MINIMÁLNÍ ÚSILÍ - MAXIMÁLNÍ UŽITEK

Cesta nejmenšího odporu je jako řeka, plyne a hledá cesty.
 • Ponechat - Zachovejte vše, co na pozemku máte a můžete využít. (Přesunout strom je na mnoho desetiletí, podmáčené místo může být váš vysněný rybníček.) Umístění domu můžete přizpůsobit prostředí, ale přizpůsobit prostředí je zbytečně namáhavé a trvale neudržitelné.
 • Oživit
 • Udržovat (staré dobré věci a postupy)
 • Plánovat jen dosažitelné věci - Plánujte stavbu tak, jak ji jste schopni v rámci krátkého časového úseku postavit a splatit. Zadlužení na dlouhý čas vás činí závislými, nesvobodnými. A pokud máte příjem jen z jednoho zdroje, ohrožujte zadlužením svou existenci (i rodinu). 
 • Využít odpadu (domácí zdroje) - Dívejte se na každý odpad jako na zdroj další energie či materiálu, který můžete využít, který se snažte funkčně zapojit. (Odklízení odpadu je práce, kterou budete musíte zajišťovat, zatím co zdroj energie můžete využít ke svému prospěchu.)