středa 6. února 2013

Jak roste muž


Stará moudrost říká:
Každý muž má zasadit strom, postavit dům a zplodit syna.

Tři úkoly, které málokdo z nás splní. A k čemu by to bylo vůbec dobré? Aby bylo dost stromů?
Ono ale nejde o stromy, ale o nás, muže. Tyto úkoly nám mají pomoci dospět a stát se moudrým mužem ochráncem. Nerodíme děti. Nemáme ten zážitek na hranici smrti, bolesti a zrození, který přetvoří dívku v ženu. Přesto i muž potřebuje obsáhnout určité zkušenosti a pochopení, než skutečně dospěje. Je jím trojí tvůrčí proces ve třech rovinách světa. Dům ve hmotné rovině, strom v energetické rovině a dítě v duševní.

Strom snad ještě zasadíme jako "bastarda", o kterého se pak ani nezajímáme. Jen pár z nás má prostor na zahradě, kde může zasadit a vychovat strom. Starat se o něj tak dlouho, aby mohl ke stáru pod něj sednout a "opřít se" o něj. Živit se jeho ovocem a čerpat z něj energii.
U vlastních dětí zůstane také často jen u zplození. Na výchovu není čas, je třeba vydělávat peníze. A to znamená chodit do zaměstnání. Proč se pak divíme, když i v tomto úkolu zklameme. Možná si pak jen postesknem, kam ta nová generace spěje.
Co se týká domu, tak tento úkol povětšinou rovnou necháme zcela na jiných. Chceme přijít k hotovému, dokonalému. Možná, že bychom mohli stejně přistupovat k dětem, nechat to na odbornících, ať nám je pošlou již dospělé.

Modrost dědů jsme ztratili. Zůstaly nám jen rady, které bereme na lehkou váhu. Zasaď strom, postav dům a zploď syna. Na těchto třech životních úkolech vyroste moudrý muž. To, o co přicházíme, je zkušenost. Učení se tvrdohlavosti, ale i pokoře. Učení se trpělivosti i v správnou chvíli zabrat.
Myšlenkou totiž není jen zplodit, ale také vychovat! Strom, dům i syna. A to už vůbec není tak banální úkol. To už pár let zabere.

Přemýšlejte nad tím.
Již chápete, proč vám chci s domem pomoci, místo abych vám jej stavěl? To je vaše zkušenost, nemám právo vám ji brát. Váš růst. Vy budete v jeho zdech žít, až se stane ztělesněným důkazem vašich schopností postavit rodině zázemí, rodné hnízdo. Mým úkolem je vás touto cestou provést. Být vaším přítelem a pomocníkem.