pátek 12. července 2013

Matka versus partnerka

Společenství mužů má v přírodních kulturách několik velmi důležitých rolí. Jednou z nich je přijímání čerstvě dospělých mladíků do svých řad a zajištění jejich odpoutání od matky. Mladý muž nesmí po určitou dobu mluvit,či se ani setkávat s matkou a tráví čas jen mezi muži. Na konci tohoto období jsou znovu představeni své matce jako dospělí muži, kteří již nejsou jejich syny.

Jsou dva energetické póly ve vztazích. Aktivní zaměření na SMĚROVÁNÍ K CÍLI (nesprávně Silné,Silové) bráno jako mužský pól a Vnímající = Citové zaměření ODDÁNÍ SE LÁSCE (nesprávně Pasivní, Poslušné) bráno jako ženský pól. Každý z nás (i každý tvor) má v sobě zastoupeny obě tyto kvality. Dokud nemáme partnera, máme v sobě tyto síly zastoupeny víceméně v rovnováze. Přesto preferujeme určitou více.

A teď se dostávám k tomu neštěstí minulosti. Protože byla po věky užívána AKTIVNÍ kvalita muži násilně, došlo u žen k protestu, který vyvrcholil v minulých generacích obrácením rolí v rodině. Ženy řídili rodinu a její běh, zatím co se muži pasivně podřídili době i vedení ženy. Nechci tvrdit že tento model je nesprávný. Někomu vyhovuje. Ale skýtá problém.
Matka v roli síly, nepouští svého syna. Otec, v pasivní roli, nemůže pomoci synovi se odpoutat od matky, naopak mu ukazuje že poslouchat matku je správné. A syn zůstává připoután k matce, není mu umožněno dospět.
A to je neštěstí dnešní doby:

  1. Syn poslouchá matku. Původní rodinná vazba je živá a narušuje jeho vlastní rodinné vazby. Je to stále ten hodný synek, ale nedospělý. Nepřipravený mít rodinu. Vzniká boj jeho ženy a matky. A syn je uprostřed tohoto sporu. V každém boji je pláč, křivdy, oběti a poražení. 
  2. Syn očekává, že jeho žena mu zajistí to, co měl u maminky. Ochranu, pochvalu, zázemí, jídlo, rodinu. Že i ona převezme aktivní roli v rodině. A on si bude dělat své, jako by zůstal nadále v roli skoro dospělého syna, kterým byl před tím. Bez závazků a zodpovědnosti.


ŽENA JAKO sparing PARTNER

V tomto chaosu vztahů vzniklo mnoho nesprávných pohledů (rolí) na vlastní partnerku.
  • Matka - tou je jen svým dětem, nemůže ji nést vůči celé rodině, jaksi univerzálně. Žena tu není proto, aby vás chválila a foukala vám bolístky. A většinu žen aktivní silová role ničí. Bere jim krásu, bere jim ženské já, pro kterou jste ji toužili získat.
  • Soupeř - soupeření je také obvyklý model, snažíme se ve vztahu vyhrát a dosáhnout svého skrze různé způsoby. Ale boj nese slzy, nenávist, bolest. Žena není protivníkem, soupeřem, nad kterým musíte zvítězit.
  • Přítel - můžete mít přátelský vztah (být oba vyrovnáni v energii síly a citu), ale pak tím ztratí váš vztah erotické napětí v klidné neutralitě. Protože napětí vychází z tlaku protikladů.
V čem je dokonalost partnerství, když obě síly v sobě máme?
Za prvé, ty síly máme často nevyrovnané. A za druhé, nejsou užívány k vytváření tlaku na nás, jako hnací síla osobního rozvoje.

Žena je (sparing) PARTNER. A jako takový vás bude neustále zkoušet a nutit k osobnímu růstu. Ona je tím, kdo vnímá. Radarem, který ví dříve než vy, že nepostupujete. A dá vám to hned najevo svou nespokojeností. To je dokonalost partnerství. To je smysl té rozdílnosti pohledů a energií.
Při směřování k cíli (primárně mužská kvalita) hrozí zneužívání vlastní síly k ochraně svých slabostí a požitků. Ale je tu citová žena oddaná lásce (primárně ženská kvalita) která vnímá každou vaši slabost, která vám ji dá hned najevo! Opakovaně a přesně na ni zaútočí. Ne proto, aby vás porazila, ale aby jste se ji mohl zbavit a růst. (Nepřítel by vás skrze slabinu zničil, žena vám nedá pokoje, dokud nebudete dokonalým. Ona vás chce mít dokonalým a silným.)

Matka z vás nemůže udělat muže. Jste jejím synem a nic víc vám nabídnout nemůže. Mužem se stanete skrze ženu a dlouhou cestu ve vzájemném sparing partnerství.

(\v článku jsou použity myšlenky z knihy  D. Deidy: Cesta pravého muže.)